Blender konference 2011

Organizátoři

Martin Schrimpel
Hlavní organizátor
<martin.schrimpel@seznam.cz>
Bc. Jan Kaláb
Pomocný organizátor, prostory (FIT), web
<pitlicek@gmail.com>