site_logo
border_img

Export objektů do PovRaye pomocí skriptu PovAnim

Vložil tol So, 2005-04-16 21:18.
Export do povraye

Povray je jeden z nejlepších raytracerů na freewareové scéně a může se pochlubit dlouhá léta trvající tradicí, širokou uživatelskou základnou a implementací nejmodernějších renderovacích metod.

V tomto článku se dočtete, jak do něj exportovat své objekty vytvořené v Blenderu pomocí kvalitního skriptu PovAnim.

Glow efekt
Obr. 1. Příklad Glow efektu

Instalace skriptu (psáno pro verzi 2.33) nstalace probíhá kopií souboru povanim233*.pyc do kořenového adresáře Blenderu.Dále k běhu skriptu potřebujete mít nainstalovanou danou verzi interpreta Pythona, doporučuji Python 2.2, protože novější verze 2.3 nemusí být kompatibilní se všemi skripty.Též nepřináší skoro žádné stěžejní vylepšení. Před nedávnem byla vypuštěna alpha verze python 2.4, ale s ní nemám téměř žádné zkušenosti.Dále vám již nic nebrání k tomu, aby jste využívali možnost exportu do formátu .pov což je surový text popisující vaší scénu.

Cloth effect
Obr. 2. Příklad Cloth effect

Možnost použití přídavného modulu pro PovRay

Skript PovAnim je silný nástroj pomocí něhož můžete renderovat dokonce i animace a lze využívat přidavného modulu Megapov, který PovRay dodává mnoho nových funkcí.

Popis funkcí a tlačítek skriptu

Povray Patch compatibility(mega,ml,sub)- Při jeho aktivaci si vyberete používanou verzi Megapov. Je vhodné si modul Megapov nainstalovat, pokud chcete těchto vylepšení využívat.


Povray patch
Obr. 3.Povray patch

Stisknutím na tlačítko PostProcess se vám otevře bohaté menu pro PostProcess.Focal Blur- funkce hojně používaná pro rozostření čočky, vhodný efekt používaný při zátiší spolu s vhodným nasvícením může vyvolat dobrý dojem. Další možností pro postprocess je tu nalezení hran(find edges) a jejich úprava-tlouštka, ostrost, barva apod. Dále je tu funkce Posterize- Tu jsem bohužel neměl tu příležitost otestovat.

Posterize
Obr. 4.Ukázka funkce Posterize

5.Exportní nabídka
Obr. 5.Exportní nabídka

Nabídka pro možnosti exportu animace:

noAnimCamera- neanimuje kameru
noAnimMaterial- neanimuje materiály
noAnimLamp- neukládá změny pozice světel
doAnim- připraví export pro animace
startFrame- počáteční frame
endFrame- konečný frame pro export

Global setting- nastaví defaultní nastavení pro radiositu, fotony apod., které si potom můžete dle svých potřeb upravit ve zdrojovém kódu nebo zběžně dole ve skriptu v podnabídkách Global Set,Radiosity,Photons,Material, Focal. local GT- dá se aktivovat jen při aktivovaném Global setting, slouží k nastavení vlastních area light pomocí skriptu.

Exportní nabídka
Obr. 6.Obecná nastavení

Textures Formats-Určuje způsob ukládání textur a barev materiálů.

Shorter- Je vhodný pro náročné scény, je velmi rychlý a výsledný zdrojový kód je přehledný
Pigment map- Určuje barvu materiálu
Texture map- Mělo by vyexportovat texturu materiálu

Texture formats
Obr. 7.Texture formats

Exports-V této kolonce, lze určit co všechno chcete exportovat

Current frame- Je vhodný jako náhled v animaci, kdy potřebujete vidět jednotlivý snímek
Main- Slouží k exportování hlavního .pov souboru, bez aktivace tohoto nastavení se vám exportují např. jen modely, které můžete použít ve své vlastní pov scéně.
Camera- Vyexportuje nastavení kamery, tzn. její polohu a rotaci.
Meshes- Export meshů, pokud máte některé objekty jako nurbs, tak je nutné je konvertovat pomocí ALT+C do meshe.
Materials- Export materiálů, lze exportovat jenom pár atributů jako barva, spec apod.
Viz. obrázek:

Exportovatelné materiálové atributy
Obr. 8.Exportovatelné materiálové atributy

Lamps- Export světel, co všechno se exportuje máte naznačené zde.

Exportovatelné atributy světel
Obr. 9.Exportovatelné atributy světel

Format:"inc"- Při tomto nastavení se vše exportuje zvlášt mesh, světla a materiály do rozdílných knihoven, které se inkludují do výsledného textového souboru s příponou .pov. Je vhodné mít aktivované, pro lepší přehlednost.
Debug- Vypíše do konzole Blenderu, jisté zajímavosti. Jako časová délka exportu, počet exportovaných faců a vertexů apod.
Expert- Zastaví export při chybě pro kameru, popravdě jsem nepřišel na to k čemu to slouží
Calc.Normal- Přepočítá normály pro jemnější rendering faců Add selected 2 Export- Přidá vybrané objekty do již exportované scény. Je nutné mít blend soubor v adresáři kde je uložen původní vyexportovaný soubor.

Exportované elementy
Obr. 10.Co všechno se bude exportovat

Layers-Určuje jaké vrstvy budou použity pro export, pokud chcete exportovat všechny zaktivujte funkci All Layers.

Layers
Obr. 11.Exportované vrstvy

Image Size:
Default- use Blender size.
Other side off- Defaultně je nastaveno exportování rozlišení použitého v Blenderu, avšak pokud chcete změnu klikněte na toto přepínátko.

Nastavení k Dof, FocalBlur, area light apod.:
Focal Blur/Anti-alias- Slouží k nastavení běžného Focal Bluru obsaženého v PovRay, DoF a Advanced Antialiasing()
Area Light Value- Slouží k nastavení hlavního area light

Image size
Obr. 12.Image size

Spawn Renderer- slouží k přímému renderování skrz renderer. Je nutné nastavit správnou cestu se samotným rendererem.
Profiles- Slouží k záloze a nahrání aktuálního nastavení skriptu

Spawn renderer
Obr. 13.Spawn renderer

Další tlačítka:
Main- Vám zobrazí hlavní nabídku, na kterou se právě díváte.
Radiosity- Slouží k aktivování a nastavení radiosity.
Photons- Slouží k nastavení vrhaných fotonů od zdrojů světel.
Material- Slouží k globálnímu nastavení, nebo přímo jako modul pro tvorbu materiálů, kterým rozumí PovRay. Na vytváření materiálů doporučuji nejen skvělý editor na materiály do PovRay Morray.
Global set- Vám zobrazí stejnou nabídku jako Area Light Value
Exit- Vám umožní vypnout skript
Export to file- Toto tlačítko patří mezi nejdůležitější, pomocí něhož exportujete scénu do formátu .pov, popřípadě inc. Vytvoří se vám adresář "povanim", dále stačí v PovRay otevřít soubor mainpovray.pov a dát Alt+G(pro render). Ani nevím proč, ale občas se může vyskytnout problém při inkludování souborů, poté stačí jenom překopírovat všechny soubory z vnořené složky "mesh" do té se souborem "mainpovray.pov" a bude vše O.K.
Light win 1- Slouží jako přepínání mezi jednotlivými okny(radiosity, photons, material, focal blur, area light a main)

Jednoduchý test skriptu

1.Spusťte Blender
2.Rozdělte si pracovní plochu na dvě okna, v jednom si otevřete text editor(Shift+F10)
3.V editoru si načtěte přes nabídku File-Open skript a spustěte Alt+P
4.Exportujte scénu do souboru Export to File
5.Zkontrolujte si cestu k rendereru a dejte Render
6.Pokud jste vše udělali správně měl by se vám zobrazit render PovRay a v něm renderování vašeho pohledu. A vše je v pořádku.
7.Varování- při úpravě vaší scény a novému rendereru potřebujete smazat skriptem vytvořený adresář "povanim" a znovu dát Export to File

Důležité odkazy

Homepage PovAnimu zde
PovRay
Homepage Megapov
Dokumentace k Megapov
Python interpret

autor:G_Taurus

© 2005 Blender3dcz. Všechna práva vyhrazena. | Design by Stickfish | Webmaster: Jiří Hnídek | drupal