site_logo
border_img

Normal mapy-výroba a použitie

Vložil tol Ne, 2005-05-01 17:57.
anotacni_fotka

Normal mapy jsou bitmapové obrázky, které mají v RGB uložené hodnoty normál a Blender je z něj umí znovu přečíst pro simulaci třírozměrných nerovností na hladkém povrchu.. Jinými slovy řečeno se jedná o jakousi vylepšenou bumpmapu, kterou vytvoříte z často mnohapolygonového modelu a použijete na model mnohem jednodušší. Jak si takovou normal mapu vytvořit a jak ji použít v Blenderu vám přiblíží tento článek.

V poslednej verzii Blenderu sa objavila jedna vynikajúca funkcia - Normalové mapy. Pomocou nich dokažete vytvoriť dojem 3d objektu na povrchu a nepotrebujete na to nič len jednu normálová mapu.

Normálovu mapu tvoria 3 základné farby:

  • Červená ( určuje posun po osi X )
  • Zelená ( určuje posun po osi Y )
  • Modrá ( určuje posun po osi Z )

A teraz už prejdeme od teórie k praktickej časti a do scény si vložíme našu starú známu Suzanne.

Ďalej to bude kamera- pri nej zapneme ortho v Editing buttons (F9).

A vytvoríme si materiál pre Suzanne. Najprv zapneme Shadeless ( objekt nebude ovplyvnovať svetlo ) a znížime všetky farby na nulu ( posuvníky R, G, B ).

Nastavenie materiálu
Obr. 1. Nastavenie materiálu

Základom budú 3 textúry typu Blend. Pri prvej si nastavíme v Map input ( F5 ) aby sa textúra mapovala v normálových koordinátoch ( Nor ) a iba po osi X ( tabulka s osami, viz. obrázok ).

Nastavenie v Map input pre 1.textúru
Obr. 2. Nastavenie v Map input pre 1.textúru

Teraz prejdeme do zložky Map to,kde zmeníme farbu na úplnú červenú.

Nastavenie v Map to pre 1.textúru
Obr. 3. Nastavenie v Map to pre 1.textúru

Pri druhej textúre si v zložke Map input znova nastavíme Nor a mapovanie po osi Y ( rovnako ako pri prvej textúre, len namiesto X zaznačíte Y ). V zložke Map to nastavíte úplnú zelenú a spôsob akým bude textúra prekrývať tú pôvodnú ( vyberiete zo zoznamu Add, pôovodne je v ňom vybratý Mix ).

Rôzne druhy prekrývania textúr
Obr. 4. Rôzne druhy prekrývania textúr

Tretia textúra bude mať trochu iné nastavenie v Map input ( viz. obrázok ).

Nastavenie v Map input pre 3.textúru
Obr. 5. Nastavenie v Map input pre 3.textúru

V Map to nastavíme úplnú modrú a znova prekrývanie Add.Teraz stačí už iba vyrendrovať a malo by vám vzniknúť niečo takéto:

Normálová mapa Suzanne
Obr. 6.Normálová mapa Suzanne

Obrázok si uložte a vytvorte si ďaľšiu scénu. Do nej si vložte kameru, svetlo a plane objekt. Vytvorte materiál pre tento objekt. Vytvorte textúru typu Image, nahrajte obrázok, ktorý ste si predtým uložili. Vedľa tlačidla, ktorým ste si nahrávali obrázok ( Load image ) je tlačidlo Normal map. Označte ho.

Nahrávanie a zapnutie normálovej mapy
Obr. 7.Nahrávanie a zapnutie normálovej mapy

Choďte do Map to, vypnite Col a zapnite Nor ( ako keby ste chceli spustit bump mapu ). Vyrendrujte a mali by ste dostať takýto výsledok:

Finálny obrázok
Obr. 8.Finálny obrázok

autor:Slange

© 2005 Blender3dcz. Všechna práva vyhrazena. | Design by Stickfish | Webmaster: Jiří Hnídek | drupal